Уникално
за София градско пространство
Събира заедно хора с различен произход, социален статус и националност
В ход е реконструкция, която ще промени мястото драстично
Арт-документация
„Невидимият Женски пазар“
Мултимедийна интерактивна експозиция, пазеща паметта за Женския пазар
Поредица от документални проекти от различни автори и в различни медии:
фотография, филм, звук, експеримент
background